Poprawa bezpieczeństwa na Al. Piłsudskiego w Żywcu

PZD w Żywcu informuje, iż  w celu zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1463 S Al. Piłsudskiego i ul. Jan w Żywcu zamontowano w dniu 26 września br. znak podświetlany bateriami słonecznymi D-6.

(TK)