Kontrola stanu zaawansowania robót na mostach w ramach programu Interreg.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje że Dyrektor dokonał kontroli stanu zaawansowania robót na mostach w ramach programu Interreg. Pomimo trudnych warunków zimowych Wykonawca kontynuuje prace budowlane. (DK)