Kontrola robót na ul. Komonieckiego w Żywcu

W dniu 26.05.2018 roku dokonano kontroli robót drogowych związanych z budowa chodnika dla pieszych w ciągu ulicy Komonieckiego w Żywcu. Obecnie trwają roboty ziemne, prace z podbudową, montaż krawężników i obrzeży. Prace wykonywane są  w km od 0+920 do 1+046,
Wykonywany chodnik w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi ( zwłaszcza pieszych ).
mgr in. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu