Inwestycje w Żywcu

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż rozpoczęto na terenie Miasta Żywca nowe zadania drogowe. W ciągu drogi powiatowej nr 1467 S – ul. Komorowskich wykonywany jest remont istniejącego chodnika dla pieszych od budynku nr 28 na odcinku 145 mb, natomiast w ciągu drogi powiatowej nr 1474 S – ul. Komonieckiego w km 0+920 do km 1+046 w Żywcu wykonywany jest odcinek chodnika poprawiający w znacznym stopniu bezpieczeństwo pieszych na tym fragmencie drogi powiatowej.
mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu