Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1474 S koło Cmentarza Parafialnego w Żywcu

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż  w dniu 05 listopada br. dokonano komisyjnego przekazania placu budowy odcinka drogi powiatowej nr 1474 S ulica Komonieckiego w Żywcu. Roboty obejmują wymianę istniejącej nawierzchni bitumicznej na nową nawierzchnie  również z masy mineralno-bitumicznej.  jest to odcinek obok Cmentarza Parafialnego od ulicy Wierzbowej do ulicy Jodłowej. Prace zostaną wykonane w listopadzie bieżącego roku.

mgr inż. Tomasz KOTAJNY