Umowa na stałą obsługę w zakresie utrzymania czystości w obszarze pasa drogowego w następstwie zdarzeń drogowych

W dniu 29 września 2017 roku zawarta została umowa na stałą obsługę w zakresie utrzymania czystości w obszarze pasa drogowego w następstwie zdarzeń drogowych pomiędzy Agencją Zabezpieczenia Dróg Sp. z o.o. a Powiatowym Zarządem Dróg w Żywcu. Począwszy od dnia dzisiejszego Agencja Zabezpieczenia Dróg Sp. z o.o. przejmie działania w zakresie:

 • Ustalanie sprawców uszkodzenia bądź zniszczenia mienia publicznego w zdarzeniu drogowym.
 • Utrzymanie porządku na drogach i ich poboczach po zdarzeniach drogowych, w tym:
  1. Czyszczenie polegające na odsysaniu niebezpiecznych płynów rozlanych na jezdni w wyniku wypadku,
  2. Zamiatanie pozostałości stałych pochodzących z wyposażenia pojazdów, nie biodegradowalnych, rozrzuconych na obszarze pasa drogowego,
  3. Mycie nawierzchni roztworami wód oraz preparatami powierzchniowo-czynnymi lub biologicznymi środkami czyszczącymi,
  4. Usunięcie rozsypanych lub rozlanych ładunków przewożonych przez uczestników ruchu drogowego.
 • Ustalanie rozmiaru zniszczeń poprzez przygotowanie raportu wraz z dokumentacją fotograficzną.
 • Przekazywanie dokumentacji wykonanych prac do Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu.

Wszelkie informacje na temat zdarzeń drogowych i usuwania ich skutków należy od dnia dzisiejszego zgłaszać pod numerem 32 700 77 88 lub 535 104 933.