Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia na serwis WMS z serwerem zdarzeń

14 marca 2018

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec

Zaprasza do złożenia wyceny na: Serwis WMS wraz z serwerem zdarzeń.

 1. Usługi mają stanowić rozwinięcie użytkowanego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu systemu eDIOM firmy Designers i muszą być z nim w pełni zintegrowane.
 2. Elementy systemu:
  1. Źródło danych: istniejąca baza danych ORACLE;
  2. Serwer WMS – standardowe metody (GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo);
  3. Aplikacja mobilna (Android):
   1. Orientacja wg GPS urządzenia.
   2. Odczyt warstw serwisów WMS.
   3. Możliwość przeglądania danych opisowych obiektów z WMS.
   4. Możliwość naniesienia podkładu ze źródeł takich jak Google Maps.
   5. Możliwość dodawania zdarzeń, tj. obiektów do istniejącej bazy ORACLE (konieczne utworzenie nowych tabel) posiadających:
    1. współrzędne (wg wskazania na mapie lub odczytu z GPS),
    2. opis,
    3. załącznik zdjęciowy,
    4. datę i czas dodania zdarzenia,
    5. informację o użytkowniku dodającym zdarzenie.
   6. Możliwość wyświetlania na mapie i przeglądania dodanych zdarzeń i ich danych opisowych w tym załącznika zdjęciowego.
   7. Możliwość wykonywania fotoobjazdów – serii obiektów posiadających:
     1. współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia, określane wg danych GPS,
     2. datę i czas odczytywaną z zegara urządzenia,
     3. załącznik zdjęciowy (z aparatu urządzenia) w formacie jpg.

    Obiekty mają być tworzone automatycznie przez urządzenie w zadanych interwałach czasowych. Istniejący objazd może być importowany do bazy ORACLE (istniejąca baza posiada odpowiednią tabelę, załączniki zdjęciowe przechowywane są w postaci zewnętrznych plików).

   8. Możliwość wprowadzania na zdjęcie daty i opisu ze wskazaniem lokalizacji i koloru opisu.
  4. Serwer zdarzeń:
   1. Możliwość gromadzenia wprowadzanych z aplikacji mobilnej zdarzeń, tj. obiektów do istniejącej bazy ORACLE (konieczne utworzenie nowych tabel) posiadających:
    1. współrzędne (wg wskazania na mapie lub odczytu z GPS),
    2. opis,
    3. załącznik zdjęciowy,
    4. datę i czas dodania zdarzenia,
    5. informację o użytkowniku dodającym zdarzenie.
   2. Zabezpieczenia: urządzenie z aplikacją mobilną autoryzowane po numerze IMEI wg ustalonych uprawnień (EdiomAdmin w bazie ORACLE). Załączniki dostępne przez konto ftp zabezpieczone hasłem. Komunikacja pomiędzy serwerem zdarzeń a aplikacją mobilną jest częściowo szyfrowana, by zapewnić autentykację klienta.
   3. Dostosowanie istniejących schematów w programie MapViewDesktop do obsługi nowej funkcjonalności.
   4. Pakiet sprzętowy dla usługi: serwer, stanowisko operatorskie, oprogramowanie serwera i stanowiska.
 3. Przewidywany termin realizacji zamówienia po uzyskaniu wyceny: do końca III kwartału 2018r.
 4. Miejsce lub sposób uzyskania wyceny:
 5. Warunki gwarancji:
  1. 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
  2. Zdalny serwis oraz pomoc techniczna, w przypadku gdy czynności serwisowe uniemożliwiają zdalne ich wykonanie dojazd serwisanta w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia.
 6. Sposób przygotowania wyceny: wycenę należy sporządzić w postaci elektronicznej, przedstawiając pakiet sprzętowy jako osobną pozycję, oraz przesłać na adres e-mail: pzd@pzd.zywiec.pl w tytule wiadomości podając „Serwis WMS”.
 7. Termin złożenia wyceny: do dnia 23 marca 2018r. do godz. 12:00.

Załączniki do pobrania

Skip to content