Zaproszenie do złożenia oferty służącej do oszacowania wartości zamówienia dla zadania pn.: „Opracowanie planu rozwoju sieci drogowej Powiatu Żywieckiego na lata 2021-2030”, obejmującego drogi powiatowe Powiatu Żywieckiego

Zaproszenie w załączeniu.

Załączniki do pobrania