Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do oszacowania wartości zamówienia pn. „Oczyszczenie mechaniczne i ręczne powierzchni jezdni wzdłuż krawężników wraz z podrostem występującej roślinności na terenie Powiatu Żywieckiego”

Zaproszenie w załączeniu.

 

Załączniki do pobrania

Skip to content