Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do oszacowania wartości zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1410S Kocierz Rychwałdzki – Zakocierz w km 0+780 w miejscowości Kocierz Rychwałdzki”

Zaproszenie w załączeniu.

Załączniki do pobrania