Zamknięcie mostu w Biernej

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu jako administrator obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Powiatu Żywieckiego (zgodnie z art. 20. pkt. 14 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych) AWARYJNIE wyłącza z ruchu obiekt mostowy w ciągu DP nr 1464 S w km 2+198 w miejscowości Bierna. Ruch pojazdów zostanie wstrzymany w dniu 28.10.2015r. o godzinie 13:00. Jednocześnie informujemy, że ruch pojazdów odbywał się będzie wyznaczonym objazdem.

Całkowite wyłączenie z ruchu obiektu mostowego spowodowane jest złym stanem technicznym elementów konstrukcyjnych istniejącego mostu. W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych pierwszego etapu stwierdzono, że oparcie istniejącej płyty na podporach grozi zawaleniem co niesie za sobą poważne ryzyko uszkodzenia i zniszczenia obiektu – katastrofy budowlanej, a przy tym zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego użytkowników.

Autobus MZK linii nr 6 będzie kursował z wyłączeniem przystanków:

  • Zarzecze – Balaton,
  • Zarzecze – Dom Ludowy,
  • Bierna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Trasa objazdu

IR_ORT_objazd