Zamknięcie drogi nr 1402 S w Słotwinie w dniu 05.12.2018 roku

PZD w Żywcu informuje, iż z uwagi na wykonywanie całą szerokością jezdni warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1402 S w Lipowej i Słotwinie w km od 0+738 do km 1+528 przedmiotowa droga powiatowa będzie zamknięta w godzinach: 8 – ma – 16 –ta. Za powstałe utrudnienia przepraszamy uczestników ruchu drogowego.

mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu

Skip to content