Usługa w zakresie usuwania skutków wypadków i kolizji drogowych na drogach będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu

Powiatowy Zarząd dróg w Żywcu , ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia oferta na:

„Usługa w zakresie usuwania skutków wypadków i kolizji drogowych na drogach będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu”

Usługi będą realizowane w ramach polis OC sprawców.

Termin Składania ofert : do 12.01.2023

Skip to content