SZP.252.1.50.2022 „Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego z podziałem na 2 części w okresie od 01.11.2022 r. do 15.04.2023 r.”

Skip to content