SZP.252.1.43.2023 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa odcinka DP nr 1419 S Jeleśnia – Koszarawa – Zawoja w miejscowości Koszarawa o łącznej długości 720 mb

Skip to content