SZP.252.1.38.2023.Opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie 4 sztuk pozwoleń wodnoprawnych (4 wyloty) na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego dróg powiatowych istniejącymi wylotami brzegowymi do środowiska naturalnego

Skip to content