SZP.252.1.35.2022 Przebudowa ulicy Kasztanowej w ramach zadania pn.:”Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1486 S w tarczy skrzyżowania ulic Kasztanowej, Ceglanej i Przemysłowej w Łodygowicach”.

Zapytanie ofertowe w załączeniu.

Załączniki do pobrania