SZP.252.1.33.2024r.Czyszczenie ręczne chodników dla pieszych z porostu traw i chwastów w granicach pasa drogowego dróg powiatowych , położonych na terenie powiaty żywieckiego w 2024r.(usunięcie bardzo zwartej darni porostu traw , przerastającej powierzchnię chodników , wykonanych z płyt betonowych0 wraz z uprzątnięciem urobku z terenu prowadzących robót.

Skip to content