Skrzyżowanie w Sopotni Małej

PZD w Żywcu informuje, iż dokonano przebudowy istniejącego skrzyżowania w ciągu dróg powiatowych nr 1425 S i 1426 S w miejscowości Sopotnia Mala. Znacznie poprawiła się widoczność na przedmiotowym skrzyżowaniu. Wpłynęło to na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi. Zadanie w całości zaprojektowano i wykonano staraniem pracowników PZD w Żywcu.

Tomasz Kotajny

Dyrektor PZD w Żywcu.