Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1474 S ul. Komonieckiego w Żywcu

PZD w Żywcu informuje, iż  z uwagi na wykonywanie w dniu 24.11.2018 roku nowej warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474 S ul. Komonieckiego  w Żywcu w km od 0+660 do km 0+814 ( od ulicy Wierzbowej do ul. Jodłowej ) w godzinach 8-ma 13-ta wystąpią utrudnienia  w ruchu drogowym, za które przepraszamy wszystkich uczestników ruchu drogowego.
mgr inż. Tomasz KOTAJNY PZD w Żywcu
Skip to content