PZD.32.ogólna.2018 „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1404 S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice w km od 6+000 do 6+350 na długości 350 m w Łodygowicach”

PZD.32.ogólna.2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1404 S Wilkowice-Hucisko-Łodygowice w km od 6+000 do 6+350 na długości 350 m w Łodygowicach”.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin składania ofert: 03.04.2018 r. do godz.12.00

Termin realizacji zamówienia: miesiąc od podpisania umowy

Kryterium: najniższa cena (100%)
Ceny należy podać w złotych brutto.

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr inż. Tomasz Kotajny tel. 500 150 086

Załączniki do pobrania

Skip to content