PZD.252.67.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych na zadanie pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec – Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428 S Żywiec – Trzebinia – Juszczyna (ul. Isep) na rondo w miejscowości Żywiec”

Skip to content