PZD.252.54.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań pn.: 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447 S Rajcza-Sól – Zwardoń w km od 0+000 do km 11+466 na terenie Gmin: Rajcza i Milówka – Część II (w granicach administracyjnych Gminy Rajcza i Gminy Milówka – od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1437 S do skrzyżowania z drogą ekspresową S 69) – odcinek od skrzyżowania DP 1447 S z DP 1437 S do drogi gminnej „Na Tarliczne” (kilometraż roboczy od km 0+072 do km 1+062 o długości 990m); 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. państwa w km 0+000 do km 21+993 na terenie Gmin: Rajcza, Milówka, Ujsoły Część III: projekt w granicach administracyjnych Gminy Ujsoły – odcinek 4

Zapytanie ofertowe w załączeniu.

Załączniki do pobrania