PZD.20.og.2016. rozeznanie cenowe – montaż tablic informacyjnych :Program INTERREG

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec składa

Zapytanie o podanie szacunkowej wartości usługi polegającej na wykonaniu i montażu tablic informacyjnych (pamiątkowych) dla inwestycji drogowych , planowanych do realizacji w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja  2014-2020 w ciągu DP Nr 1439 S i 1447 S na terenie Gmin: Milówka, Rajcza Ujsoły

 

Planowany termin realizacji projektu 2016-2018

 

Bardzo proszę o przesłanie szacunkowej wartości usługi brutto drogą elektroniczna na adres:  b.grzegorzek@pzd.zywiec.pl w terminie do 26.04.2016r do godz.14.00

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
mgr Andrzej Blarowski– Główny Specjalista – Tel.:  +48 500 150 087

Załączniki:
– rozeznanie cenowe

– zał. nr1 (3 str) tablica informacyjna: pamiątkowa;(opis ogólny- podręcznik Beneficjenta Programu INTERREG

-Interpelacja WST w Krakowie w sprawie tablic informacyjnych z dnia 23.03.2016r.

 

Załączniki do pobrania

Skip to content