Przebudowa DP 1447 S w Soli

Wykonano nową nawierzchnie bitumiczna w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S w Soli na długości około 1 km. Zadanie zostało sfinansowane w całości z środków zewnętrznych – unijnych i rządowych.

Tomasz Kotajny

Dyrektor PZD w Żywcu

Skip to content