Planowane nowe inwestycje drogowe na terenie Miasta Żywiec

PZD w Żywcu informuje, iż w miesiącu lipcu bieżącego roku rozpocznie się remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1474 S ul. Komonieckiego obok stacji BP i sklepu LIDL w Żywcu na długości około 155 mb. Roboty będą obejmować wykonanie nowej nawierzchni z masy  mineralno-bitumicznej na najbardziej zniszczonym fragmencie przedmiotowej drogi powiatowej. Natomiast w ciągu ulicy Komorowskich –  jest to droga powiatowa nr 1467 S – na odcinku od ulicy Jana do bloku nr 1 na os. Parkowym  w Żywcu wyremontowany zostanie chodnik, poprzez zastąpienie starych połamanych płytek betonowych nową kostką brukową typu rzymskiego. Te roboty również planuje się rozpocząć w lipcu bieżącego roku.

mgr inż. Tomasz Kotajny
Dyrektor PZD w Żywcu