Osuwisko w Żywcu Moszczanicy

Dowożony jest na budowę kamień łamany z budowy tunel przy drodze ekspresowej S1 w Ciścu, który posiada badania dopuszczające go do wbudowania pasie drogi powiatowej. Również rozpoczęto prace związane z zabezpieczaniem podparcia przedmiotowego osuwiska.

Tomasz Kotajny Dyrektor PZD w Żywcu

  

Załączniki do pobrania