Osuwisko w Sopotni Małej

Trwają prace związane z zabezpieczeniem osuwiska w Sopotni Małej przy DP nr 1426 S. Prace możliwe były do wykonania dzięki rządowej dotacji przekazanej przez śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Zakończenie robót planowane jest najpóźniej końcem listopada bieżącego roku.

mgr inż. Tomasz Kotajny

PZD w Żywcu

     

Skip to content