Osuwisko w Sopotni Małej

W dniu 08 listopada br. dokonano kontroli robót przy zabezpieczaniu osuwiska przy DP 1426 S w Sopotni Małej w gminie Jeleśnia. Prace trwają zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem uzgodnionym z Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach – organem przekazującym znaczne środki na jego wykonanie. Zakończenie prac łącznie z położeniem nowej nawierzchni planowane jest końcem listopada 2021 roku.

mgr inż. Tomasz Kotajny
Dyrektor PZD w Żywcu

Skip to content