Odwodnienie w Milówce

Trwają prace związane z poprawą odwodnienia w ciągu ul. Targowej w Milówce. Jest to droga powiatowa nr 1437 S. Zostanie zlikwidowane zastoisko wodne powstające podczas ulewnych deszczy w tym miejscu przedmiotowej drogi powiatowej.

Tomasz Kotajny