Odtworzenie oznakowania w ciągu DP 1474 S w Żywcu

Informuję się, iż w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1474 S ul. Komonieckiego w Żywcu dokonano odtworzenia oznakowania poziomego między innymi przejścia dla pieszych w rejonie cmentarza.

PZD w Żywcu