Nowe oznakowanie dróg w Lipowej

Powstało nowe oznakowanie pionowe i pozimowe w ciągu drogi powiatowej nr 1455 S w Lipowej koło szkoły. Znacznie poprawiło się bezpieczeństwo użytkowników drogi w tym przedmiotowej drogi powiatowej.

Tomasz Kotajny
  
Skip to content