Kontrola robót w Soli

W dniu 07.10.2021 odbyła się komisyjna kontrola robót w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S w Soli. Zabezpieczany jest korpus przedmiotowej drogi powiatowej. Prace wykonuje brygada liniowa przy PZD w Żywcu.

Tomasz Kotajny

Dyrektor PZD w Żywcu