Kontrola robót w Rychwałdku

PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 08.08.2019 roku dokonano kontroli robót w  ciągu drogi powiatowej nr 1415 S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska w miejscowości Rychwałdek w km od 2+560 do km 2+580. Jest to zadanie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zakończenie prac planowane jest na koniec września bieżącego roku.

mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu