Kontrola robót w ciągu DP 1415 S w Ślemieniu

W dniu 18 lutego 2020 roku dokonano kontroli robót wykonywanych w ciągu drogi powiatowej nr 1415 S w miejscowości Ślemień. Wykonywany jest nowy chodnik dla pieszych wraz z nawierzchnią bitumiczną.

mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu