Kontrola robót na DP 1402 S w Słotwinie i Lipowej

W dniu 28 listopada br. dokonano kontroli robót drogowych wykonywanych w ciągu drogi powiatowej nr 1402 S pod nazwą: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1402 S Słotwina-Godziszka w km od 0+738 do km 1+528 w m. Lipowa i Słotwina. Wykonywane są prace związane z ścinaniem poboczy, wykonywaniem poszerzeń i wymiany gruntu ( lokalnie ), poprawą odwodnienia.

mgr inż. Tomasz KOTAJNY – PZD w Żywcu

PENTACON DIGITAL CAMERA
PENTACON DIGITAL CAMERA
PENTACON DIGITAL CAMERA
PENTACON DIGITAL CAMERA