Kontrola robót mostowch w Gminie Ujsoły i Rajcza

W dniu 04 marca 2019 roku dokonano kontroli robót mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S w Glince i drogi powiatowej nr 1447 S w Soli.  Termin zakończenia przedmiotowych inwestycji planowany jest na koniec czerwca bieżącego roku. Za występujące z uwagi na roboty budowlane utrudnienia  w ruchu drogowym przepraszamy uczestników ruchu drogowego.

mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu

SAVE_20190403_070758
SAVE_20190403_070803
SAVE_20190403_070748
SAVE_20190403_070716
SAVE_20190403_070720
SAVE_20190403_070724
SAVE_20190403_070729
SAVE_20190403_070735
SAVE_20190403_070741