Kontrola robót drogowych w ciągu drogi powiatowej nr 1455 S w Lipowej

W ciągu drogi powiatowej nr 1455 S w Lipowej w dalszym ciągu trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej.

Tomasz Kotajny

Dyrektor PZD w Żywcu