Kontrola remontów dróg powiatowych

Dokonano kontroli remontu dróg powiatowych w Powiecie Żywieckim w Gminie Koszarawa i Jeleśnia.

Tomasz Kotajny

Dyrektor PZD w Żywcu