Kolejna kontrola na DP 1455 S w Lipowej

W dniu 11 grudnia bieżącego roku dokonaliśmy wspólnie z Zastępcą kontroli realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej nr 1455 S w Lipowej tj. w chwili obecnej budowy chodnika dla pieszych. Wykonawca zmienił majstra na budowie, którego poinformowaliśmy o rodzaju dofinansowania na to zadanie. Również poinformowano nowego przedstawiciela Wykonawcy na budowie o sposobie rozliczenia robót z dotacji rządowej. Aktualna temperatur bliska 0 st. Celsiusza sprzyja robotom, niewielkie opady śniegu nie przeszkodziły w robotach. Prace potrwają w roku bieżącym do dnia 23.12.2020r jeśli warunki atmosferyczne się nie pogorszą.

Tomasz Kotajny Dyrektor PZD w Żywcu