Informacja Dyrektora PZD w Żywcu

Od 16 marca br. interesanci nie będą mieli bezpośredniego dostępu do PZD w Żywcu. Sprawy należy załatwiać drogą elektroniczną: emaliowo lub pocztą tradycyjną. Wizyta w PZD w Żywcu możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, i to tylko w przypadku niecierpiących zwłoki.

Procedury te będą obowiązywać do odwołania, o czym będziemy informować na bieżąco.

PZD w Żywcu podkreśla, iż zgodnie z opinią prawną przygotowaną przez Związek Powiatu Polskich obecną sytuację epidemiologiczną należy traktować jako siłę wyższą w rozumieniu KPA. Przekroczenia ustawowych terminów administracyjnych obywatela, które wynikają   z ograniczeń wprowadzonych z związku z kryzysową sytuacją epidemiologiczną, nie będą podlegały konsekwencjom administracyjnym.

Skip to content