DP 1425 S w Wieprzu

Trwają roboty drogowe przy przebudowie drogi powiatowej nr 1425 S w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy Wieprz. Wykonywana jest podbudowa z kruszyw łamanych, chodnik dla pieszych oraz odwodnienie powierzchniowe w formie korytek betonowych w rowie odwadniajacy.

Tomasz Kotajny
Dyrektor PZD w Żywcu
Skip to content