DP 1407 S

Zakończono prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego korpusu poprzez powódź drogi powiatowej nr 1407 S Tresna Roztoka w gminie Czernichów. Zadanie wykonały brygady liniowe przy PZD Żywiec. Wykorzystano do remontu tego odcinka pasa drogowego między innymi kamienną kostkę z rozbiórki nawierzchni placu, aby zmniejszyć koszty tej inwestycji. W porządkowano skarpę i przycięto zakrzaczenia. Prace wykonano w pasie przedmiotowej drogi powiatowej. Inwestycja była sfinansowana z otrzymanych dodatkowych środków finansowych z Zarządu Powiatu w Żywcu za co dziękujemy.

Tomasz Kotajny

Dyrektor PZD w Żywcu

         

Skip to content