Czyszczenie rowów odwadniających przy DP 1474 S w Żywcu

PZD w Żywcu informuje, iż dzięki pozyskaniu kolejnych środków z Zarządu Powiatu w Żywcu na utrzymanie dróg, w tym rowów przydrożnych dokonał czyszczenia fragmentu rowu odwadniającego w pasie drogi powiatowej nr 1474 S ul. Komonieckiego w rejonie cmentarza radzieckiego w Żywcu Moszczanicy.

Tomasz Kotajny

Dyrektor PZD w Żywcu

 

Skip to content