Czasowe zamknięcie – awaryjne DP 1475 S w Żywcu-Moszczanicy

INFORMACJA O CZASOWYM ZAMKNIĘCIU UL. RYCHWAŁDZKIEJ W ŻYWCU-MOSZCZANICY            

   

Dotyczy: remontu drogi powiatowej Nr 1475 S ul. Rychwałdzka w Żywcu

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu w związku z remontem drogi powiatowej Nr 1475 S ul. Rychwałdzka na odcinku w km 0+405 do km 0+455 (odcinek o długości 50 mb) informuje, że ze względu na powstałe zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego od dnia 14.12.2020r. do dnia 23.12.2020r.  przedmiotowy odcinek drogi będzie zamknięty dla ruchu. Przejazd na odcinku od Żywca do Rychwałdu odbywać się będzie objazdem przez Łękawicę oraz Pewel Małą.

 

mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu