Budowa chodnika w Łodygowicach

Dokonano kontroli budowy chodnika w rejonie drogi ekspresowej S 1 ul. Kasztanowej w Łodygowicach. Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz przekładką linii gazowej kolidujacej z przedmiotowa inwestycją. Odcinek te znacznie poprawi bezpieczeństwo na tym fragmencie drogi powiatowej w Łodygowicach.

Tomasz Kotajny
PZD w Żywcu
Skip to content