Bernadetta Grzegorzek

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej 1424S w Sopotni Wielkiej dnia 22.09.2023

Powiatowy Zarząd Drów w Żywcu informuje , że w związku z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1424 S Sopotnia Mała – Sopotnia Wielka w dniu 22.09.2023 w godzinach od 8:00 do 18:00 odcinek drogi powiatowej nr 1424 S w Sopotni Wielkiej , w okolicach wodospadu, od odgałęzienia Szlaku Zielonego, będzie zamknięty dla ruchu ze względu

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej 1424S w Sopotni Wielkiej dnia 22.09.2023 Read More »

Przywrócony ruch samochodowy w ciągu ul. Kopernika w Żywcu , tj. na nowobudowanym rondzie na skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. Isep.

Powiatowy Zarząd Dróg w żywcu informuje, iż w dniu 14.08.2023r., w godzinach: 13.00 – 14.00 zostanie przywrócony ruch samochodowy w ciągu ul. Kopernika w Żywcu, tj. na nowobudowanym rondzie na skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. Isep. Planowany termin zakończenia realizacji całości inwestycji przebudowy skrzyżowania ul. Kopernika z ul. Isep na rondo w Żywcu: 30.09.2023r. Ogólny koszt

Przywrócony ruch samochodowy w ciągu ul. Kopernika w Żywcu , tj. na nowobudowanym rondzie na skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. Isep. Read More »

Informacja o zamknięciu dla ruchu pojazdów drogi powiatowej DP 1451 S na końcowym odcinku

Informujemy , że w dniu 14.08.2023 w godzinach od 8:00 do 16:00 droga powiatowa DP 1451 S Kamesznica – Złatna na końcowym odcinku od boiska piłkarskiego w Kamesznicy do rejonu stacji uzdatniania wody będzie zamknięta dla ruchu w związku z układaniem nawierzchni asfaltowej. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o zamknięciu dla ruchu pojazdów drogi powiatowej DP 1451 S na końcowym odcinku Read More »

SZP.252.1.38.2023.Opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie 4 sztuk pozwoleń wodnoprawnych (4 wyloty) na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego dróg powiatowych istniejącymi wylotami brzegowymi do środowiska naturalnego

 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAŁĄCZNIKACH

SZP.252.1.38.2023.Opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie 4 sztuk pozwoleń wodnoprawnych (4 wyloty) na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego dróg powiatowych istniejącymi wylotami brzegowymi do środowiska naturalnego Read More »

Skip to content