Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Gr. Państwa o dł. 60m w km 15+545 do 15+578 oraz w km 15+687 do 15+714 w miejscowości Ujsoły i Glinka – etap I

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż w dniu 5.07.2017 odbyło się spotkanie robocze na zadania pn.: „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Gr. Państwa o dł. 60m w km 15+545 do 15+578 oraz w km 15+687 do 15+714 w miejscowości Ujsoły i Glinka – etap I”. Roboty wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Za ewentualne utrudnienia panujące w rejonie robót Inwestor przeprasza użytkowników przedmiotowej drogi powiatowej.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu

mgr inż Tomasz Kotajny

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

 

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

 

Skip to content