Remont barierek mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1475 S w Żywcu-Moszczanicy

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż wykonano pierwszy etap remontu barierek mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1475 S Żywiec-Rychwałd w Żywcu – Moszczanicy przy skrzyżowaniu  z ulicą Moszczanicką. Dokonano zabezpieczenia antykorozyjnego ( piaskowanie wraz z podkładem tlenowym ) barier przedmiotowego mostu w km 0+056 w ciągu ulicy Rychwałdzka w Żywcu. Następnie odbędą się roboty związane  z prostowaniem uszkodzonych elementów bariery oraz jej pomalowanie.
mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu