Przekazanie placu budowy zadania pn.: Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna w km od 13+250 do km 15+004 w m. Twardorzeczka i Leśna

PZD w Żywcu informuje, iż  w dniu 09 lipca 2018 roku odbyło się komisyjne przekazanie placu budowy zadania pn.: Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna w km od 13+250 do km 15+004 w m. Twardorzeczka i Leśna. Zakres robót obejmuje: ścięcie zawyżonych poboczy, oczyszczenie rowów odwadniających, wymiana przepustów, poprawa odwodnienia, nowa nawierzchnia bitumiczna, pobocza z materiału kamiennego. Za utrudnienia w ruchu drogowym podczas wykonywanych robót drogowych Inwestor przeprasza użytkowników ruchu drogowego.

Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu

Załączniki do pobrania